KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Szanowni Państwo
Wszystkie dzieci z klas 1-3 zostały zapisane na koła, które Państwo wskazali jako priorytet. Informujemy, że zostały jeszcze wolne miejsca i można zapisać dziecko na dodatkowe koło zainteresowań u nauczyciela prowadzącego koło.

Czytaj więcej...

17.09.2016- FESTYN RODZINNY

POŻEGNANIE LATA – DZIEŃ LATAWCA
pod hasłem „PRZEŹMIEROWSKIE SPOTKANIE POLAN”

PLAN IMPREZY -zobacz

PROGRAM -zobacz

Fotorelacja

Czytaj więcej...

Komunikat prewencyjny "Poznańska policja ostrzega"

   W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się między innymi osoby starsze, samotnie mieszkające apelujemy do Państwa o wzmożoną ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do naszych mieszkań lub telefonujących do nas.

str.1- pobierz

str.2-pobierz

Zasady dotyczące organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci

Szanowni Rodzice!

 W trosce o bezpieczeństwo dzieci przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad dotyczących organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci, wprowadzonych Zarządzeniem nr 3/2012 dyrektora szkoły z dnia 8.02.2012 r.

  1. Rodzic przyprowadza dziecko do szkoły punktualnie, ale nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem lekcji. W innym przypadku dziecko oczekuje na rozpoczęcie zajęć w świetlicy szkolnej.
  2. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły  - przyprowadzają dziecko tylko do drzwi wejściowych. Dziecko samodzielnie rozbiera się w szatni i udaje do klasy.
  3. Po zakończeniu zajęć rodzic oczekuje na dziecko na dziedzińcu szkolnym, a w razie niepogody w przedsionku przy wejściu do szkoły.
  4.  Rodzice dzieci sześcioletnich otrzymają identyfikatory upoważniające do wejścia do szkoły.
  5. W czasie lekcji rodziców i dzieci obowiązuje zakaz przebywania na korytarzach szkolnych. Dzieci rozpoczynające później zajęcia przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji. Dzieci, które muszą przyjść do szkoły wcześniej, oczekują na zajęcia w świetlicy.
  6. Osoby dyżurujące – nauczyciele oraz pracownicy obsługi – mają prawo przypominać Państwu o obowiązujących zasadach. 

Dostosowanie się rodziców i dzieci do powyższych zaleceń zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczniów. 

Dodatkowe informacje